Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Informationsärenden

 •   4

  Investering 2020 - infodring av befintlig vattenledning del av Ekvägen Hallstavik

 •   5

  Investering 2020 - VA-anläggning i Älmsta, etapp 2

 •   6

  Investering 2020 - Rimbo Avloppsreningsverk – slamhantering, torrslamsilo samt septisk mottagning

 •   7

  Investering 2020 - Rimbo Avloppsreningsverk ombyggnation rötkammare samt ny externslam mottagning

 •   8

  IT- Investering 2020 Reinvestering av IP-nätverk

 •   9

  Utökning av investeringsram 2020 - Mindre investeringar i befintlig VA-anläggning

 •   10

  Slutredovisning Investering 2017 gällande införande av e-arkiv i Norrtälje kommun

 •   11

  Ansökan om bidrag från Norrtälje Naturvårdsstiftelse för byggande av samlingslokal på Färsna gård

 •   12

  Miljö- och klimatstrategi för Norrtälje kommun

 •   13

  Sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott

 •   14

  Granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner samt uppföljning av tidigare granskning av underhåll

 •   15

  Remissyttrande - Sjötrafikutredning

 •   16

  Riktlinjer för distansdeltagande i kommunstyrelsen

 •   17

  Tecknande av Norrtälje kommuns firma

 •   18

  Svar på motion från Magnus Jegreus (ROOP) angående utsikten från Norrtälje sjukhus

 •   19

  Svar på motion från Camilla Rydstrand (MP) angående utvecklingsprogram för fritidshem

 •   20

  Svar på motion från Yvonne Svensson (ROOP) avseende miljöstation i Rånäs

 •   21

  Svar på motion från Johan Österberg (ROOP) gällande lokal lärarutbildning

 •   23

  Svar på motion från Anders Fransson (ROOP) angående ny vänthall i Hallstavik

 •   24

  Svar på motion från Tina Sandberg och Morgan Kjelldahl (SD) gällande att upprätta vänthall i Hallstavik

 •   25

  Svar på motion från Mikael Strandman (SD) om kommunala bostadskön och ensamma nyanlända män

 •   26

  Svar på motion från Ander Fransson (ROOP) och Irene Brändström (ROOP) angående gratisbussar från Norrtälje

 •   27

  Svar på motion Anders Fransson (ROOP) och Magnus Jegréus (ROOP) angående verksamhet vid Tingshuset, Norrtälje, Vasagatan 2

 •   28

  Svar på motion från Mikael Strandman (SD) om åtgärder i Grisslehamn

 •   30

  Svar på motion från Yvonne Svensson (ROOP) angående Rösa trafikplats

 •   31

  Svar på motion från Hanna Stymne-Bratt (S) angående alla barns rätt till lek utomhus

 •   32

  Svar på motion från Camilla Rydstrand (MP) angående klimatomställningsplan

 •   35

  Svar på motion från Britt-Mari Canhasi (SD) och Tommy Grönberg (SD) gällande snabbuss för busslinje 676

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.