Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Informationsärenden

 •   4

  Fastställande av skattesats 2021

 •   5

  Fastställande av partistöd för 2021

 •   6

  Internkontrollrapport delår 2 för Norrtälje kommun 2020

 •   7

  Uppsiktsplikt för VA-projekt delår 2, 2020

 •   8

  Uppsiktsplikt för Norrtälje Hamn delår 2, 2020

 •   9

  Utredning av mer enhetliga taxor för kommunens badhus

 •   10

  Investering 2020-2022 - Energibesparing i kommunala fastigheter

 •   11

  Extrastöd till samlingslokalhållande föreningar inom kultur- och fritidsnämnden 2020

 •   12

  Förstärkning av flera yrkesutbildningsplatser inom vuxenutbildningen

 •   13

  Inriktning för den fortsatta överförmyndarverksamheten

 •   14

  Yttrande gällande granskningsförslag för ombyggnad av väg 77 delen Uppsala Länsgräns – Eknäs i Norrtälje kommun, Stockholms län

 •   15

  Prolongering av Norrtälje kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor 2016-2019, att gälla även 2021

 •   16

  Prolongering av Norrtälje kommuns styrdokument för krisberedskap 2020, att gälla även 2021, samt upphävande av kriskommunikationsplan

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.