Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragninslistan

 •   3

  Informationsärenden

 •   4

  Månadsrapport per oktober 2020 för kommunstyrelsen

 •   5

  Mål och budget 2021-2023

 •   6

  Konkretisering och finansiering av transaktionskostnader i samband med bolagisering av kommunens VA- och renhållningsverksamheter

 •   8

  Investeringsanslag för anläggande av VA-serviser, LTA-enheter samt lantmäterikostnader 2021

 •   9

  Investering 2020 - Faktoribron

 •   10

  Investering 2020 - Renovering av Roslagens sjukhus (ROS) badanläggning

 •   11

  Mindre investeringar i befintliga VA- ledningsnät 2021

 •   12

  Mindre investeringar i befintlig VA-anläggning 2021

 •   13

  Utökning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster hösten 2020

 •   14

  Utökning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster vatten och spillvatten för Västernäs, Östernäs och Uppnäs

 •   15

  Komplettering av tjänsteutlåtandet KS 2020-410 ”Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster vatten och spillvatten för Åkerö/Västergården/Djursnäs”

 •   16

  Upphävande av vattenskyddsområden för grundvattentäkter som inte längre används för kommunal dricksvattenförsörjning samt revidering av vattenskyddsområden för att säkra dricksvattenförsörjningen

 •   17

  Överföringsledning Spillersboda – Håtö Etapp 1

 •   18

  Antagande av policy och riktlinje för systematiskt säkerhetsarbete

 •   19

  Revidering av riktlinjer och hantering av medel för lokal utvecklingspeng

 •   20

  Yttrande gällande remiss om riksintresseprecisering Stockholm Arlanda Airport 2020

 •   21

  Omorganisering av verksamheterna sotning och brandskyddskontroll från och med april 2022

 •   22

  Beslut om årlig uppräkning av politiska sekreterares lön samt ny organisatorisk hemvist

 •   23

  Beslut att delegera rätten att förlikas i ärende om skadestånd på grund av kontraktsbrott

 •   24

  Motionsredovisning per december 2020

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.