• Sverigedemokraterna har den 3 juni 2019 lämnat in en motion till kommunfullmäktige gällande upprustning av Mullevallen i Rimbo. Kultur- och fritidsnämnden har getts tillfälle att yttra sig över motionen och vid nämndens sammanträde den 4 juni 2020, § 62, beslutade nämnden att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att det inte finns utrymme inom befintlig budget.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.