Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Informationsärenden

 •   4

  Avyttra del av fastighet Häverö-Bergby 6:1 (Bergby camping)

 •   5

  Upphävande av kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut utredning om upplåtelseformerna för mark och båthus i Herräng

 •   6

  Månadsrapport per februari 2021 för Norrtälje kommun

 •   7

  Kommunen beställer – Utredning av NVAA om ny lokalisering, parallellt med att projektering av Lindholmens avloppsreningsverk fortgår för utökat beslutsunderlag för Lindholmen avloppsreningsverk

 •   8

  Investering 2021 – Södra Bergen etapp 2

 •   9

  Investering 2021 - Reparationer av Spillersboda hamns kaj och flytbrygga

 •   10

  Investering 2021 - Reparationer av Rävsnäs hamns kajer

 •   11

  Reinvestering 2021 - Lokalanpassningar Lommarskolan

 •   12

  Reinvestering 2021 - Tilläggsanslag till ytskiktsrenovering för Roslagens sjukhus tillagningskök

 •   14

  Antagande av Integrationsstrategi för Norrtälje kommun

 •   15

  Svar på motion från Tommy Grönberg (SD) angående närvarorätt för ersättare i utskott

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.