Möte 2020-02-03

Kommunstyrelsen
18:00 - 19:15 Norrtäljesalen
  • § 4

    Kommunstyrelsekontoret/VA-avdelningen föreslår kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster. Sammanlagt berör ärendet tre fastigheter vilka har fått anslutning till kommunens allmänna VA-anläggning. Samtliga fastigheter bedöms ha behov av allmänna vattentjänster i ett större sammanhang enligt § 6 lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). Utvidgningen är nödvändig för att rättigheter och skyldigheter enligt LAV, kommunens VA-taxa och allmänna bestämmelser för användandet av Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) ska gälla för de berörda fastigheterna.