Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Uttagande av byggsanktionsavgift och föreläggande om rättelse avseende olaga uppförd bastu och brygga

 •   4

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga

 •   5

  Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus

 •   6

  Strandskyddsdispens för tillbyggnad av brygga

 •   7

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus alternativt fritidshus

 •   8

  Uttagande av byggsanktionsavgift för installation/utbyte av två hissar utan anmälan

 •   9

  Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

 •   10

  Föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken om rivning och bortforsling av brygga

 •   11

  Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av byggnation utan startbesked

 •   12

  Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt installation av eldstad

 •   13

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (gäststuga/förråd) samt installation av eldstad (hus 1)

 •   14

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (gäststuga/förråd) samt installation av eldstad (hus 2)

 •   15

  Föreläggande om att vidta åtgärd avseende ovårdad tomt, uppställda skrotbilar med mera

 •   16

  Förhandsbesked för nybyggnad av upplag och materialgård inklusive uppsättande av större tält

 •   17

  Föreläggande om att vidta åtgärd avseende ovårdad tomt, byggmaterial med mera

 •   18

  Bygglov för komplementbyggnad

 •   19

  Bygglov för nybyggnad av plank

 •   20

  Föreläggande om klippning av siktskymmande häck

 •   21

  Dispens från renhållningsordning - förlängt hämtningsintervall

 •   22

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   23

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   24

  Nya vägnamn i tätorten Älmsta och adressändring för del av Videvägen

 •   25

  Allmän information

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.