Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

 •   4

  Bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad

 •   5

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad

 •   6

  Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av byggnation innan startbesked utfärdats samt föreläggande om att ansöka om bygglov

 •   7

  Förhandsbesked för nybyggnad av gruppbostad(LSS-boende)

 •   8

  Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad samt rivning av befintligt flerbostadshus

 •   9

  Förhandsbesked för rivning av gårdshus och nybyggnad av flerbostadshus

 •   10

  Föreläggande om rättelse genom rivning av komplementbyggnad

 •   11

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   12

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 • Samhällsbyggnadskontoret föreslår

   

  Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår Bygg- och miljönämnden att yttra sig enligt följande  till Kommunfullmäktige gällande förslag till revidering av Bygg- och miljönämndens reglemente:

  1.     Bygg- och miljönämnden tillstyrker förslaget till revidering av Bygg- och miljönämndens reglemente.

   

 • Samhällsbyggnadskontoret föreslår

   

  Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

   

  1. anta internkontrollplan för Bygg- och miljönämndens verksamhet 2021 enligt bilaga 1.

 • Samhällsbyggnadskontoret och SRMH föreslår

   

  Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

   

  1. Anta de delar i bifogad kontrollplan 2021-2023 för livsmedelskontroll som avser Norrtälje

    

  2. Notera de delar i bifogad kontrollplan 2021-2023 för livsmedelskontroll som avser Täby + Vaxholm fastställs av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

 • Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

   

  1.     Anta verksamhetsplan år 2021 för Bygg- och miljönämnden, enligt bilaga 1

 •  

  Systemsamordnare Marie Rolkert informerar om

  • preliminärt årsbokslut

   

  Miljö- och hälsoskyddchef Carl Wesslén informerar om

  • Nedbrunna Roslagstvätteriet
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.