Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus

 •   4

  Uttagande av byggsanktionsavgift för uppförande av fritidshus utan startbesked

 •   5

  Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

 •   6

  Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats (30 stycken parkeringsplatser)

 •   7

  Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus

 •   8

  Förhandsbesked för nybyggnad av sju enbostadshus

 •   9

  Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus

 •   10

  Uttagande av byggsanktionsavgift för uppförande av komplementbyggnad utan startbesked

 •   11

  Bygglov för skyltar på affärsbyggnad

 •   12

  Bygglov för tillbyggnad av småbåtshamn (sjömack)

 •   13

  Uttagande av byggsanktionsavgift för uppförande av mur samt installation av eldstad utan startbesked

 •   14

  Uttagande av byggsanktionsavgift för olovligt uppfört vindskydd

 •   15

  Bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus

 •   16

  Bygglov för fasadändring på restaurang

 •   17

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av båthus med slaktbod

 • Förslag till beslut

  Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta

  instämma i förslaget till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) vad gäller verkställbarhet av beslut om lov.

  Sammanfattning

  Bygg- och miljönämnden instämmer helt i förslaget utan ytterligare synpunkter.

  Bilagor

 •   19

  Allmän information

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.