Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

 •   4

  Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

 •   5

  Bygglov för ändrad användning av enbostadshus till förskola

 •   6

  Föreläggande om rättelse genom att riva olaga uppförd tillbyggnad

 •   7

  Byglov för nybyggnad av komplementbyggnad (carport/förråd)

 •   8

  Föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken att återplatera tall och gran

 •   9

  Uttagande av byggsanktionsavgift för tagande av parkeringsplats i bruk innan slutbesked utfärdats

 •   10

  Bygglov för ändrad användning av enbostadshus till förskola

 •   11

  Bygglov för tidsbegränsat bygglov (förlängning) för kontor/affärsbyggnad (mäklarfirma)

 •   12

  Bygglov för uppsättning av skylt

 •   13

  Vitesföreläggande gällande åtgärdskrav från miljötillsyn

 •   14

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   15

  Förbud vid vite gällane utsläpp av avloppsvatten

 •   16

  Vitesföreläggande gällande åtgärdskrav från miljötillsyn

 • Tälje 4:62

  Samhällsbyggnadskontoret föreslår

   

  Bygg- och Miljönämndens arbetsutskott beslutar

  att följande kvartersnamn i Norrtälje antas:

   

  DUNGEN

  GLÄNTAN

  SKOGSBACKEN

  SKOGSBRYNET

 • Samhällsbyggnadsutskottet föreslår

   

  Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

   

  godkänna samt till kommunfullmäktige lämna årsredovisning, för bygg- och miljönämndens verksamhetsår 2020

   

   

 •   19

  Allmän information

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.