Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 • Ärende 5 och 6 utgår

 •   3

  Föreläggande om att vidta åtgärd genom att städa fastighet

 •   4

  Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

 •   5

  Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet

 •   6

  Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet

 •   7

  Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus

 •   8

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av båthus

 •   9

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad

 •   10

  Föreläggande om rättelse avseende olaga uppförd tillbyggnad av enbostadshus utanför tomtgräns

 •   11

  Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av byggnation innan startbesked samt föreläggande att ansöka om bygglov.

 •   12

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad (garage)

 •   13

  Förhandsbesked för nybyggnad av gruppbostad (LSS-boende)

 •   14

  Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad samt rivning av befintligt flerbostadshus

 •   15

  Föreläggande att klippa siktskymmande häck

 •   16

  Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av gårdshus

 •   17

  Föreläggande om rättelse genom att riva komplementbyggnad

 •   18

  Bygglov för ändrad användning av förråd till fritidshus

 •   19

  Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus

 •   20

  Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (carport)

 •   21

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 • Älmsta 29:1, 15:1, 1:68 och s:21

  Samhällsbyggnadskontoret föreslår

   

  Bygg- och Miljönämndens arbetsutskott beslutar

  följande parknamn (populärnamn) antas

   

  Kanalparken

   

 •   23

  Allmän information

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.