Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Bygglov för uppsättning av skylt

 •   4

  Strandskyddsdispens för uppförande av två bryggor

 •   5

  Bygglov för nybyggnad av fritidshus och rivningslov för rivning av befintligt fritidshus

 •   6

  Förhandsbesked för två fritidshus

 •   7

  Ansökan om utdömande av vite enligt 6 § lagen om vite

 •   8

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus

 •   9

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus

 •   10

  Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus

 •   11

  Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus

 •   12

  Förhandsbesked för nybyggnad av sju enbostadshus

 •   13

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus (tomt A)

 •   14

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostdshus (tomt D)

 •   15

  Uttagande av byggsanktionsavgift för uppförande av komplementbyggnad utan bygglov

 •   16

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus

 •   17

  Bygglov för tillbyggnad av småbåtshamn (sjömack)

 •   18

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av gångbro

 •   19

  Strandskyddsdispens för befintligt förråd

 •   20

  Föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken att riva och bortforsla gångbro och materialskjul

 •   21

  Byggsanktionsavgift för tillbyggnad utan lov

 •   22

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och installation av eldstad

 •   23

  Förbud vid vite avseende utsläpp av avloppsvatten

 •   24

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   25

  Förbud vid vite avseende utsläpp av avloppsvatten

 •   26

  Förbud vid vite avseende utsläpp av avloppsvatten

 •   27

  Förbud vid vite avseende utsläpp av avloppsvatten

 •   28

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   29

  Förbud med vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   30

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   31

  Allmän information

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.