Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Förhandsbesked för nybyggnad av motorbana

 •   4

  Föreläggande om rättelse avseende ovårdad tomt

 •   5

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus

 •   6

  Uttagande av byggsanktionsavgift för uppförande av byggnad innan startbesked utfärdats

 •   7

  Föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken att återplantera tall och gran

 •   8

  Förhandsbesked för nybyggnad av tre (3) enbostadshus

 •   9

  Föreläggande vid vite om att utföra provtagning och riskbedömning

 • Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta

  1. ge bygg- och miljökontoret i uppdrag att utreda ny taxa för tillsyn enligt miljöbalken

 •   11

  Allmän information

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.