Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Förhandsbesked för tre stycken enbostadshus alternativt fritidshus

 •   4

  Föreläggande att vidta rättelse genom att ta bort bastuflotte som placerats utan lov och startbesked

 •   5

  Föreläggande att vidta rättelse genom att ta bort den utan lov och startbesked uppförda campingen

 •   6

  Bygglov för anläggande av parkering

 •   7

  Bygglov för tillbyggnad av parkeringsplats samt ställplatser för husbilar (10 stycken)

 •   8

  Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt installation av eldstad

 •   9

  Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus

 •   10

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   11

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   12

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   13

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   14

  Bygglov för nybyggnad av plank

 •   15

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga

 •   16

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

 •   17

  Bygglov för ändrad användning av enbostadshus till förskola

 •   18

  Strandskyddsdispens samt bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (bostad/garage)

 •   19

  Bygglov för tillbyggnad av två flerbostadshus

 •   20

  Dispens från renhållningsordningen avseende utökat hämtningsintervall av slam

 •   21

  Allmän information

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.