Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus

 •   4

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

 •   5

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   6

  Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av åtgärder innan startbesked utfärdats

 •   7

  Bygglov för nybyggnad av 18 kedjehus

 •   8

  Föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken att riva och bortforsla tre komplementbyggnader

 •   9

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, rivning av befintlig byggnad samt installation av eldstad

 •   10

  Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus till flerbostadshus

 •   11

  Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

 •   12

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

 •   13

  Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus

 •   14

  Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus

 •   15

  Föreläggande om rivning och uppsättande av stängsel

 •   16

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   17

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   18

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   19

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   20

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   21

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   22

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   23

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   24

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   25

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   26

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   27

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   28

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 • Samhällsbyggnadskontoret föreslår 

   

  Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

  Godkänna samt till kommunfullmäktige lämna verksamhetsberättelsen daterad 2022-02-09, för bygg- och miljönämndens verksamhetsår 2021.

  Bilagor

 • Samhällsbyggnadskontoret föreslår 

  Bygg- och miljönämndens arbetsutskott antar ”Internkontrollrapport år 2021 för Bygg-och miljönämnden verksamhetsåret 2021” i enlighet med tjänsteutlåtande och överlämnar den till Bygg- och miljönämnden.

  Bilagor

 •   31

  Allmän information

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.