Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Förhandsbesked för avstyckning av fem stycken enbostadshus/fritidshus

 •   4

  Bygglov för nybyggnad av nybyggnad av fritidshus

 •   5

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad

 •   6

  Förhandsbesked för nybyggnad av tre fritidshus

 •   7

  Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (carport/förråd)

 •   8

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

 •   9

  Förhandsbesked för nybyggnad av fyra stycken enbostadshus

 •   10

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad

 •   11

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   12

  Föreläggande vid vite att vidta åtgärder avseende gödselhantering och urinbrunn

 •   13

  Allmän information

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.