Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga och trädäck

 •   4

  Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus

 •   5

  Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus

 •   6

  Uttagande av byggsanktionsavgift för uppförande av byggnation innan startbesked utfärdats

 •   7

  Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

 •   8

  Avskrivning av tillsynsärende avseende olaga utförd trädfällning

 •   9

  Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus

 •   10

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus

 •   11

  Förhandsbesked för nybyggnad av upplag och materialgård inklusive uppsättande av ett större tält

 •   12

  Uttagande av byggsanktionsavgift för fasadändring innan startbesked utfärdats

 •   13

  Föreläggande om åtgärd samt lovföreläggande

 •   14

  Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

 •   15

  Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus

 •   16

  Avskrivning av tillsynsärende

 • Bygg- och miljönämnden har fått bifogat e-förslag tillsänt sig för besvarande. Förslaget går ut på att mat från mataffärer som passerat ”bäst före datum” eller har skavanker, men fortfarande håller tillräckligt god kvalitet inte ska slängas i onödan.

   

  Norrtälje kommun uppmuntrar minskat matsvinn och privata initiativ genom lösningar som nedan men kan inte bygga upp någon ytterligare egen verksamhet med köp av livsmedel / mottagning av livsmedel och vidaredistribution.

   

   

 •   18

  Allmän information

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.