Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Föreläggande om rättelse avseende camping

 •   4

  Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad (takkupa)

 •   5

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus

 •   6

  Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus

 •   7

  Föreläggande om rättelse genom att riva tillbyggnad

 •   8

  Bygglov för nybyggnad av fyra flerbostadshus

 •   9

  Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av åtgärder innan startbesked utfärdats

 •   10

  Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus

 •   11

  Föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken att riva och bortforsla brygga, uterum och trädäck

 •   12

  Föreläggande om rättelse genom att ta bort objekt

 •   13

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

 •   14

  Föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken att bortforsla bod

 •   15

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad

 •   16

  Bygglov för tillbyggnad av skola/förskola

 •   17

  Bygglov för uppsättning av skylt på flerbostadshus

 •   18

  Begäran om påföljder och ingripande avseende upprättande av handlingar på annans bekostnad samt uttagande av byggsanktionsavgift

 •   19

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   20

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   21

  Allmän information

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.