Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 • Ärende 5, 6 och 10 utgår.

 •   3

  Föreläggande om att vidta åtgärd

 •   4

  Föreläggande om rivning

 •   5

  Uttagande av byggsanktionsavgift samt rättelse att ta bort utan lov uppförda åtgärder

 •   6

  Föreläggande om rättelse genom att riva friggebod som saknar medgivande

 •   7

  Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad

 •   8

  Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

 •   9

  Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

 •   10

  Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus och komplementbyggnader

 •   11

  Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av åtgärder innan startbesked utfärdats

 •   12

  Rivningslov för rivning av handelsbyggnad (café med mera)

 •   13

  Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus

 •   14

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage

 •   15

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   16

  Bygglov för ändrad användning av kyrka till bostad

 •   17

  Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   18

  Avskrivning av tillsynsärende gällande rivning

 •   19

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av jakt- och fiskestuga, bastu samt brygga

 •   20

  Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus

 •   21

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

 •   22

  Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av åtgärder innan startbesked utfärdats

 •   23

  Föreläggande om att inkomma med en slutgiltig tids- och åtgärdsplan för åtgärder avseende avloppsverksamheten vid Södersviks avloppsreningsverk

 •   24

  Allmän information

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.