Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Uttagande av byggsanktionsavgift för installation av eldstad utan startbesked

 •   3

  Uttagande av byggsanktionsavgift för installation av eldstad utan startbesked

 •   4

  Uttagande av byggsanktionsavgift för installation av eldstad utan startbesked

 •   5

  Uttagande av byggsanktionsavgift för installation av eldstad utan startbesked

 •   6

  Uttagande av byggsanktionsavgift för installation av eldstad utan startbesked

 •   7

  Uttagande av byggsanktionsavgift för installation av eldstad utan startbesked

 •   8

  Uttagande av byggsanktionsavgift för installation av eldstad utan startbesked

 •   9

  Uttagande av byggsanktionsavgift för installation av eldstad utan startbesked

 •   10

  Uttagande av byggsanktionsavgift för installation av eldstad utan startbesked

 •   11

  Uttagande av byggsanktionsavgift för installation av eldstad utan startbesked

 •   12

  Uttagande av byggsanktionsavgift för installation av eldstad utan startbesked

 •   13

  Uttagande av byggsanktionsavgift för installation av eldstad utan startbesked

 • Arbetsutskottet föreslår 

  Bygg- och miljönämnden hemställa om att kommunfullmäktige beslutar:

  1.     Med stöd av 12 kap 10 § plan- och bygglagen (2010:900) anta bilagd taxa, Plan- och bygglovstaxa samt geodatataxa.
   

  2.     Timavgiften fastställs till 1400 kr + uppräkning med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) i oktober 2023, att gälla från och med den 1 januari 2024.
   

  3.     Taxan ska gälla från och med 1 januari 2024.
   

  4.     Nuvarande taxa enligt plan- och bygglagen samt geodatataxa upphör att gälla den 31 december 2023.
   

  5.     Bygg- och miljönämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) höja de i taxan angivna avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober 2023.

  Bilagor

 • Arbetsutskottet föreslår 

  Bygg- och miljönämnden hemställa om att kommunfullmäktige beslutar:

   

  1.     Med stöd av miljöbalken 27 kap. 1 § anta bilagd taxa och taxebestämmelser, för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
   

  2.     Timavgiften fastställs till 1400 kr + uppräkning med PKV i oktober 2023, att gälla från och med den 1 januari 2024.
   

  3.     Taxan ska gälla från och med 1 januari 2024.
   

  4.     Nuvarande taxa enligt miljöbalken upphör att gälla den 31 december 2023.
   

  5.     Bygg- och miljönämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) höja de i taxan angivna avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober 2023.

  Bilagor

 • Arbetsutskottet föreslår 

  Bygg- och miljönämnden hemställa om att kommunfullmäktige beslutar:

   

   

  1.     Med stöd av Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 25 § antar bilagd taxa enligt lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.
   

  2.     Timavgiften fastställs till 1400 kr + uppräkning med PKV i oktober 2023, att gälla från och med den 1 januari 2024.
   

  3.     Taxan ska gälla från och med 1 januari 2024.
   

  4.     Nuvarande taxa enligt lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa upphör att gälla den 31 december 2023.
   

  5.     Bygg- och miljönämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) höja de i taxan angivna avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober 2023.

  Bilagor

 • Arbetsutskottet föreslår 

  Bygg- och miljönämnden hemställa om att kommunfullmäktige beslutar:

  1.     Med stöd av 14 § strålskyddsförordningen (SFS 2018:506) antar bilagd taxa för verksamhet inom strålskyddslagens område.
   

  2.     Timavgiften fastställs till 1400 kr + uppräkning med PKV i oktober 2023, att gälla från och med den 1 januari 2024.
   

  3.     Taxan ska gälla från och med 1 januari 2024.
   

  4.     Nuvarande taxa för verksamhet inom strålskyddslagens område upphör att gälla den 31 december 2023.
   

  5.     Bygg- och miljönämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) höja de i taxan angivna avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober 2023.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.