Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Uttagande av byggsanktionsavgift och föreläggande om rättelse avseende olaga pumpstation

 •   4

  Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad

 •   5

  Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av parkeringsplats (sökt 5 år)

 •   6

  Uttagande av byggsanktionsavgift för uppförande av komplementbyggnad innan startbesked utfärdats

 •   7

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   8

  Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

 •   9

  Föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken angående uppfört staket på strandskyddat område

 •   10

  Strandskyddsdispens för uppförande av två pirar och två bryggor

 •   11

  Tillsyn gällande komplementbyggnad under byggnation

 •   12

  Föreläggande om rättelse av komplementbyggnad som inte följer beviljat bygglov

 •   13

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad (garage/gästhus) samt uppförande av stöd mur

 •   14

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad

 •   15

  Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av byggnation innan startbesked utfärdats samt föreläggande om rättelse

 •   16

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 • Östhamra 1:45

  Förslag till beslut

  Bygg-och Miljönämndens arbetsutskott beslutar

   

  följande vägnamn beslutas för att ligga till grund för nya belägenhetsadresser

   

  TROPIKVÄGEN

 •   18

  Allmän information

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.