Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   4

  Förhandsbesked för nybyggnad av tio enbostadshus

 •   5

  Uttagande av byggsanktionsavgift och föreläggande om rättelse

 •   6

  Bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad och tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält söks t. o. m. 2026-07-01

 •   7

  Bygglov för nybyggnad av brygga

 •   8

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av två komplementbyggnader

 •   9

  Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av åtgärder innan startbesked utfärdats

 •   10

  Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus

 •   11

  Förhandsbesked för nybyggnad av två flerbostadshus

 •   12

  Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus

 •   13

  Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

 •   14

  Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   15

  Uttagande av byggsanktionsavgift för olaga uppförd komplementbyggnad och altandäck

 •   16

  Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

 •   17

  Bygglov för nybyggnad av plank, tillbyggnad och ändrad användning från kontorslokal till bostadshus samt installation av eldstad

 •   18

  Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus

 •   19

  Bygglov för utvändig ändring av skola/förskola (byte av takmaterial)

 •   20

  Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus

 •   21

  Föreläggande om rättelse gällande brygga

 •   22

  Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus

 •   23

  Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

 •   24

  Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad

 •   25

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

 •   26

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   27

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   28

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   29

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   30

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   31

  Vitesföreläggande gällande åtgärdskrav från miljötillsyn

 •   32

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   33

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   34

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   35

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   36

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   37

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   38

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   39

  Allmän information

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.