Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad

 •   4

  Bygglov för nybyggnad av plank

 •   5

  Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (inglasad balkong)

 •   6

  Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

 •   7

  Föreläggande om rättelse att ta bort tillbyggnad och komplementbyggnad som uppförts utan startbesked

 •   8

  Föreläggande om åtgärd att städa ovårdad fastighet

 •   9

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

 •   10

  Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av åtgärd innan startbesked utfärdats

 •   11

  Föreläggande om rivning av byggnad

 •   12

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad

 •   13

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (tomt 1)

 •   14

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (tomt 2)

 •   15

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (tomt 3)

 •   16

  Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus

 •   17

  Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats

 •   18

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av mur

 •   19

  Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus

 •   20

  Bygglov för nybyggnad av fritidshus och installation av eldstad samt rivning

 •   21

  Uttagande av byggsanktionsavgift för byggnation utan startbesked samt föreläggande att söka bygglov

 •   22

  Föreläggande om rivning av byggnad

 •   23

  Föreläggande om rättelse

 •   24

  Bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad

 •   25

  Föreläggande om rättelse genom att riva delar av mur samt uttagande av byggsanktionsavgift

 •   26

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   27

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 • Förvaltningsdirektör Anna Keskitalo informerar om

   

  julirapporten

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.