Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Uttagande av byggsanktionsavgift för utförd åtgärd som saknar startbesked

 •   4

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad

 •   5

  Bygglov för nybyggnad av plank

 •   6

  Bygglov för ändrad användning från kontor/skola till bostadsändamål

 •   7

  Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

 •   8

  Bygglov för nybyggnad av fritidshus

 •   9

  Bygglov för nybyggnad av fritidshus och rivning av befintlig huvudbyggnad samt installation av eldstad

 •   10

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av mur

 •   11

  Uttagande av byggsanktionsavgift för nybyggnad av komplementbyggnad utan bygglov/startbesked

 •   12

  Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus

 •   13

  Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus

 •   14

  Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad

 •   15

  Föreläggande att vidta rättelse genom att riva och bortforsla bryggdäck och plank, samt återställa strandlinje

 •   16

  Föreläggande enligt 26 kap att riva och bortforsla bod

 •   17

  Bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad

 •   18

  Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus

 •   19

  Allmän information

 •   20

  Föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken, åtgärder påbörjade utan strandskyddsdispens

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.