Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Uttagande av byggsanktionsavgift för åtgärd som saknar startbesked

 •   4

  Uttagande av byggsanktionsavgift för uppförande av villavagn utan bygglov

 •   5

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (garage/verkstad/förråd/bostad)

 •   6

  Bygglov för nybyggnad av resturang, förråd, skyltar och parkering

 •   7

  Bygglov för nybyggnad av skyltpylon

 •   8

  Föreläggande enligt 26 kp 9 § miljöbalken avseende avverkning av träd och borttagande av växtlighet inom strandskyddat område

 •   9

  Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus

 •   10

  Föreläggande om rättelse genom att vidta åtgärd att återställa kuststräcka

 •   11

  Föreläggande om att vidta rättelse genom att riva del av tillbyggnad som inte följer bygglov

 •   12

  Föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken attt riva och bortforsla staket

 •   13

  Bygglov för nybyggnad av mur

 •   14

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (carport/förråd) samt installation av eldstad

 •   15

  Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus

 •   16

  Bygglov för ändrad användning från sjöbod till glasscafé

 •   17

  Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av tillbyggnad innan startbesked utfärdats

 •   18

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av gångbro

 •   19

  Strandskyddsdispens för befintligt förråd

 •   20

  Föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken att riva och bortforsla bro och materialskjul

 •   21

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   22

  Föreläggande om försiktighetsmått avseende vedeldning

 •   23

  Föreläggande vid vite att vidta åtgärder gällande fordon och avfall inom vattenskyddsområde

 •   24

  Föreläggande vid vite att vidta åtgärder avseende gödselförvaring och urinbrunn

 •   25

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   26

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 • Rimbo-Tomta 7:1

  Samhällsbyggnadskontoret föreslår

   

  Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar

  följande kvartersnamn i Rimbo antas:

   

  SPACKELN

  ROLLERN

  PENSELN

   

  följande vägnamn i Rimbo antas:

  Byggmästarvägen

  Lärlingsvägen

  Målarvägen

   

   

 • Samhällsbyggnadskontoret föreslår

   

  Arbetsutskottet beslutar

  avslå e-förslaget om att namnge trafikled efter Martin Lijsing

 •   29

  Allmän information

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.