Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Bygglov för anläggande av parkering

 •   4

  Strandskyddsdispens för anläggande av trädäck

 •   5

  Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   6

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   7

  Uttagande av byggsanktionsavgift då åtgärd utförts utan startbesked

 •   8

  Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

 •   9

  Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

 •   10

  Rivningslov för rivning av fyra enbostadshus

 •   11

  Uttagande av byggsanktionsavgift för olaga utförd skogsavverkning

 •   12

  Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av åtgärder innan startbesked utfärdats

 •   13

  Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus

 •   14

  Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus med komplementbyggnader

 •   15

  Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

 •   16

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av pergola

 •   17

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, ligghall,stall och garage

 •   18

  Bygglov för nybyggnad av radhus

 •   19

  Bygglov för tillbyggnad av skolpaviljong

 •   20

  Tidsbegränsat bygglov för paviljonger för skola/förskola t. o. m. 2027-04-30 (förlängning)

 •   21

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av enbostadshus

 •   22

  Förhandsbesked för nybyggnad av fyra fritidshus

 •   23

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av jakt- och fiskestuga, bastu samt brygga

 •   24

  Allmän information

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.