Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 • Ärende 11, 20, 21 och 28 utgår.

 •   3

  Uttagande av byggsanktionsavgift för olaga uppförd del av komplementbyggnad

 •   4

  Uttagande av byggsanktionsavgift för installation av eldstad utan startbesked

 •   5

  Föreläggande om rivning av byggnad

 •   6

  Tillsyn gällande djurpark

 •   7

  Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus

 •   8

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

 •   9

  Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

 •   10

  Förhandsbesked för nybyggnad av sju enbostadshus

 •   11

  Ansökan om utdömande av vite enligt 6 § lagen om viten

 •   12

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad

 •   13

  Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt installation av eldstad

 •   14

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga

 •   15

  Förhandsbesked för nybyggnad av fyra fritidshus

 •   16

  Förhandsbesked för nybyggnad av fyra fritidshus

 •   17

  Förhandsbesked för nybyggnad av sex fritidshus

 •   18

  Upprättande av handlingar på annans bekostnad

 •   19

  Föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken att bortforsla brygga

 •   20

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   21

  Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad

 •   22

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av pergola

 •   23

  Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av åtgärder innan startbesked utfärdats

 •   24

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av garage/carport

 •   25

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad

 •   26

  Uttagande av byggsanktionsavgift för installation av eldstad utan startbesked

 •   27

  Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad samt fasadändring (ommålning)

 •   28

  Förhandsbesked för nybyggnad av förskola

 •   29

  Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av åtgärder innan startbesked utfärdats

 •   30

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   31

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   32

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 • Samhällsbyggnadskontoret föreslår 

  Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

  hemställa om att Kommunfullmäktige beslutar:

   

  1.       utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808), förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och miljöprövningsförordningen (2013:251) gäller nya lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, vilka presenteras i bilaga 1.

   

  2.       Föreskrifterna ska gälla från och med 1 april 2023.

   

  3.       Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.

  Bilagor

 •   34

  Allmän information

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.