Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus alternativt fritidshus

 •   4

  Bygglov för nybyggnad av industribyggnad

 •   5

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   6

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (tomt 1)

 •   7

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (tomt 2)

 •   8

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (tomt 3)

 •   9

  Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad

 •   10

  Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

 •   11

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   12

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   13

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 • Tälje 3:1

  Samhällsbyggnadskontoret föreslår 

   

  Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar

  1.       namnge parken som Siloparken.

 • Förvaltningsdirektör Anna Keskitalo informerar om

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.