Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 • Ärende 5 och 12 i föredragningslistan utgår.

 •   3

  Föreläggande vid vite att vidta åtgärd genom städning av fastighet

 •   4

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

 •   5

  Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad, rivning av befintliga byggnader samt uppsättande av skylt

 •   6

  Förhandsbesked för nybyggnad av sex enbostadshus

 •   7

  Uttagande av byggsanktionsavgift för komplementbyggnad som utförts i strid med byggnadsplanen

 •   8

  Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad

 •   9

  Ansökan om utdömande av vite enligt 6 § lagen om viten

 •   10

  Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av upplag innan startbesked utfärdats

 •   11

  Föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken att riva och bortforsla brygga

 •   12

  Föreläggande om rättelse genom riva del av tillbyggnad som inte följer bygglov

 •   13

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (balkong)

 •   14

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad och rivning av befintligt hus

 •   15

  Bygglov för nybyggnad av 18 kedjehus

 •   16

  Föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken att ta riva och bortforsla tre komplementbyggnader

 •   17

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   18

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av pergola

 •   19

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus till flerbostadshus

 •   20

  Föreläggande om rättelse genom att ta bort andra våningen i byggnaden

 •   21

  Bygglov för utvändig ändring av skola/förskola (byte av takmaterial)

 •   22

  Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus

 •   23

  Tillstånd till enskild avloppsanläggning för vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten)

 •   24

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   25

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   26

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   27

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   28

  Allmän information

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.