Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt installation av eldstad

 •   4

  Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

 •   5

  Bygglov för nybyggnad av plank

 •   6

  Bygglov för nybyggnad av 18 kedjehus

 •   7

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   8

  Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus

 •   9

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av sjöbod

 •   10

  Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   11

  Föreläggande vid vite om att utföra provtagning och riskbedömning

 •   12

  Föreläggande vid vite att åtgärda utströmningar av misstänkt gödselvatten

 •   13

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   14

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   15

  Allmän information

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.