Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av mast 60 meter och två teknikbodar

 •   4

  Bygglov för nybyggnad av mast och två teknikbodar

 •   5

  Bygglov för nybyggnad av restaurang, förråd, skyltar och parkering

 •   6

  Uttagande av byggsanktionsavgift för uppförande av materialgård utan bygglov och startbesked

 •   7

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av sjöbod

 •   8

  Förhandsbesked för nybygnad av lagerbyggnad/kontorsbyggnad

 •   9

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus

 •   10

  Bygglov för anläggande av ny återvinningscentral med stödmurar och skyltar

 •   11

  Tidsbegränsat bygglov för fasadändring av flerbostadshus (t o m 2025-02-05)

 •   12

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   13

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   14

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   15

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   16

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   17

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   18

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   19

  Ansökan om dispens från renhållningsordningen avseende eget omhändertagande av slam från enskild avloppsanläggning

 •   20

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   21

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   22

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   23

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   24

  Föreläggande om åtgärdskrav avseende avloppsverksamhet vid Södersvik avloppsreningsverk

 •   25

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   26

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   27

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   28

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   29

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   30

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   31

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   32

  Nya gatunamn i Rimbo centrum

 •   33

  Allmän information

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.