Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändring i föredragningslistan

 •   3

  Förhandsbesked för två fritidshus

 •   4

  Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av parkeringsplats

 •   5

  Föreläggande om rättelse genom att riva tält

 •   6

  Bygglov för nybyggnad av garage

 •   7

  Strandskyddsdispens och bygglov för tillbyggnad av fritidshus och installation av eldstad samt nybyggnad av två komplementbyggnader

 •   8

  Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus

 •   9

  Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus alt. fritidshus

 •   10

  Allmän information

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.