Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 • Ärende 16 på föredragningslistan utgår.

 •   3

  Uttagande av byggsanktionsavgift samt rättelse att ta bort utan lov uppförda åtgärder

 •   4

  Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (tak över balkong och inglasning)

 •   5

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   6

  Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad samt uppsättande av skylt

 •   7

  Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus och komplementbyggnader

 •   8

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga

 •   9

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   10

  Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt installation av eldstad och tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält söks t. o. m. 2026-07-01

 •   11

  Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

 •   12

  Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

 •   13

  Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus (16 lägenheter)

 •   14

  Uttagande av byggsanktionsavgift för olaga uppförd komplementbyggnad och altandäck

 •   15

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

 •   16

  Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus

 •   17

  Tidsbegränsat bygglov för paviljonger för skola/förskola t. o. m. 2027-04-30 (förlängning)

 •   18

  Uttagande av byggsanktionsavgift för uppförande av byggtält utan bygglov

 •   19

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

 •   20

  Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad

 •   21

  Förhandsbesked för nybyggnad av sju industribyggnader

 •   22

  Föreläggande om att inkomma med en slutgiltig tids- och åtgärdsplan för åtgärder avseende avloppsverksamheten vid Södersviks avloppsreningsverk

 •   23

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   24

  Allmän information

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.