Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad (bastu)

 •   4

  Föreläggande om rättelse att ta bort eller flytta växthus

 •   5

  Föreläggande om rättelse att återställa båthus

 •   6

  Strandskyddsdispens för anläggande av brygga

 •   7

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   8

  Föreläggande om rättelse genom borttagande av brygga

 •   9

  Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av restaurang

 •   10

  Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus

 •   11

  Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus

 •   12

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

 •   13

  Allmän information

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.