Hoppa över navigering
 • Upprop 

  Justerare, tid och plats.

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Bygglov för ändrad användning från kontor/skola till bostadsändamål

 •   4

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga

 •   5

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

 •   6

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   7

  Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

 •   8

  Föreläggande att vidta rättelse genom att riva del av tillbyggnad som inte följer beviljat bygglov

 •   9

  Uttagande av byggsanktionsavgift för uppförande av containerrestaurang

 •   10

  Föreläggande om rättelse genom att ta bort de bilar samt övriga föremål

 •   11

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad

 •   12

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   13

  Föreläggande om rättelse att vidta åtgärd

 •   14

  Vitesföreläggande avseende bortforsling av avfallsmassor

 •   15

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   16

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   17

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   18

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   19

  Tillstånd att anlägga enskild avloppsanläggning med vattentoalett ansluten

 •   20

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   21

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   22

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   23

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   24

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 • Samhällsbyggnadskontoret föreslår 

  Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta 

  1. Godkänna attestbehörigheter inom bygg- och miljönämndens verksamheter.

   

   

  Bilagor

 • Förvaltningsdirektör Anna Keskitalo informerar om

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.