Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 • Ärende 13 och 23 utgår.

 •   3

  Föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken avseende olaga byggnation inom strandskyddsområdet

 •   4

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga och trädäck

 •   5

  Uttagande av byggsanktionsavgift för olaga upplag av stugor

 •   6

  Uttagande av byggsanktionsavgift för olaga uppförd villavagn

 •   7

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av mast 60 meter och två teknikbodar

 •   8

  Bygglov för nybyggnad av mast och två teknikbodar

 •   9

  Marklov för trädfällning/gallring

 •   10

  Bygglov för uppställning av containrar

 •   11

  Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad

 •   12

  Uttagande av byggsanktionsavgift för uppförande av byggnad utan startbesked

 •   13

  Föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken om rivning och bortforsling av staket

 •   14

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus

 •   15

  Strandskyddsdipens för uppförande av två pirar och två bryggor

 •   16

  Föreläggande om rättelse genom nedmontering och bortforsling av bryggor och pirar

 •   17

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av gäststuga

 •   18

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av gästhus (hus 2)

 •   19

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   20

  Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

 •   21

  Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

 •   22

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad

 •   23

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av plank

 •   24

  Nybyggnad av fritidshus, garage, sovbodar,sjöbod med bastu samt brygga och installation eldstad

 •   25

  Uttagande av byggsanktionsavgift för olovligt uppförande av komplementbyggnad

 •   26

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av båthus med slaktbod

 •   27

  Tillstånd för enskilt avlopp för vattentoalett och bad-, disk och tvättvatten (BDT)

 • Handelsmannen 1

  Bygg- och miljökontoret föreslår

   

  Arbetsutskottet beslutar

  följande kvartersnamn i Norrtälje antas:

  JOURNALISTEN

 •   29

  Sammanträdesdagar 2020

 • § 194

  Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.